Informasjon om gjeldsrådgivning.

Gjeldsrådgivning.org

Bolig med friverdi er ditt beste utgangspunkt dersom du skal refinansiere.

 

Gjeldsproblemer har sjeldent utspring i boliglån!

For de aller fleste som søker gjeldsrådgivning skyldes ikke problemene selve boliglånet. Nesten alltid starter problemene med forbrukslån og kredittkortgjeld som stadig øker kombinert med at regninger på andre utgifter begynner å bli problematisk å betale. Til slutt oppstår det imidlertid gjerne problemer med å dekke boliglånet også, dette som en konsekvens av annen ubetalt gjeld.

 

Har du bolig med friverdi?

Dersom du søker gjeldsrådgivning, enten hos en offentlig gjeldsrådgiver, privat gjeldsrådgiver, ja til og med på TV-programmet ”luksusfellen” kommer dette spørsmålet tidlig på banen. Har du bolig med friverdi?

Med bolig med friverdi mener vi at boliglånet ditt er vesentlig mindre enn verdien av boligen din slik at det er mulighet for økt låneopptak med pant i boligen. Dersom din gjeld utenom boliglånet er lik eller mindre enn friverdien i boligen din så har problemet etter stor sannsynlighet nesten løst seg selv. Den grusomme turen i banken med lua i hånden for å legge kortene på bordet og be om lån gjenstår imidlertid, det samme gjør den endelige aksepten fra banken til en refinansiering. Selv om du har friverdi i boligen vil banken også se på muligheten din til å betjene et nytt lån. For mange som har gjeldsproblemer vil dette være en løsning på gjeldsproblemet.

 

Vurder å søke et kommunalt startlån!

Et alternativ som er lite omtalt i media og i forbindelse med gjeldsrådgivning generelt er muligheten til å søke om kommunalt startlån i din kommune. Ordningen er ikke bare tiltenkt førstegangsetablerere men kan også benyttes av økonomisk vanskeligstilte for å kunne beholde boligen de allerede bor i. Her har ikke betalingsanmerkninger den samme avvisende betydning men forutsetningen om at du skal kunne klare å betjene lånet får selvsagt betydning her også.

 

Kausjonist kan være et alternativ.

Dersom du ikke lykkes med å få refinansiering som beskrevet over må du se på andre alternativer. Det neste naturlige steg er da å se seg om etter familie og/eller venner som har friverdi i sin bolig og dermed kan stille denne som sikkerhet for ditt lån. Du kan eventuelt be dem om å stille som kausjonister uten sikkerhet i bolig men det innebærer større risiko for banken med tilsvarende mindre mulighet for å få innfridd søknad om refinansiering. Du vil dessuten få en mye høyere rente på et slikt lån uten sikkerhet i fast eiendom enn på et lån med sikkerhet i fast eiendom. Bortsett fra at det ikke er egne verdier som stilles som sikkerhet er fremgangsmåten den samme som i avsnittet over. Du må imidlertid være klar over hva du gjør, dersom det går galt stiller du din familie/ venner i en svært vanskelig situasjon som du selv forsøker å komme ut av, dessuten får disse et innblikk i din vanskelige økonomiske situasjon.

 

De mindre gunstige alternativene.

Dersom ingen av punktene over er mulig for deg har du straks en mye verre situasjon å løse. Dersom du fortsatt ikke er registrert med betalingsanmerkninger har du en viss mulighet til å refinansiere flere mindre forbrukslån og kredittkortgjeld med et nytt større forbrukslån, noe som vil forbedre situasjonen noe og gjøre din privatøkonomi noe mer oversiktlig. Dersom dette heller ikke er mulig kan forsøke å kontakte kreditorene og be om betalingsutsettelse og nedbetalingsordninger gjerne i kombinasjon med forespørsel om å få redusert gjelden. På dette tidspunktet kan det være fornuftig å spørre seg selv om du skal få hjelp av en gjeldsrådgiver eller helst en advokat.

 

Gjeldsordning kan være din siste utvei.

Dersom du ikke lykkes med å få til noen av alternativene over og heller ikke har mulighet til å jobbe og betale gjelden ned i overskuelig fremtid kan en gjeldsordning være en siste utvei for deg. Ta i så fall kontakt med namsmannen på ditt hjemsted, du må alltid kunne dokumentere at du i forkant selv, eller ved hjelp av gjeldsrådgiver, har forsøkt å komme til en ordning med kreditorene.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.